Образна диагностика при депресия01/09/2004
Абнормно ниски нива на ГАМК (гама-аминомаслена киселина) в окципиталните дялове на мозъчната кора при пациенти с меланхолна депресия, потвърдиха д-р Gerard Sanacora и сътр. от университета Йеил в САЩ в проучване, резултатите от което бяха публикувани в юлския брой на Archives of General Psychiatry (1). Те смятат, че методът - протонна магнитно резонансна спектроскопия - може да послужи при диагностицирането на този вид депресия (1). Първоначален доклад на екипа съдържа данни за намалени концентрации на ГАМК в тилните дялове на мозъчната кора при пациенти с депресия, измерени чрез същата техника (1, 2). В последното разширено проучване на д-р Sanacora са включени 33 пациенти с меланхолна депресия и 38 здрави доброволци за контроли. Резултатите показват значително редуцирани нива на ГАМК при пациентите с депресия (1.20 mmol/kg мозъчна тъкан) в сравнение с контролите (1.42 mmol/kg) (p=0.01). „Само един от 38-те здрави контроли има концентрации на ГАМК под 1 mmol/kg мозъчна тъкан, докато 15 от всички 33 пациенти с депресия (близо половината) имат концентрации на ГАМК в тези ниски граници“, изтъкват авторите (1, 2). От друга страна, протонната магнитно резонансна спектроскопия регистрира при тези 15 пациенти значително повишение в нивата на невротрансмитера глутамат (p<0.001). „Пациентите с депресия с меланхолни прояви изглежда имат най-големите и най-последователни намаления в нивата на ГАМК. Това се вижда най-ясно в подгрупата на меланхолни пациенти с психотични изяви“, според д-р Sanacora. Промененото съотношение между невротрансмитерите ГАМК и глутамат, установено в това проучване, дава нова насока на изследване на патофизиологичните механизми при депресивните разстройства. Традиционно депресията се свързва с намалени концентрации на други два невротрансмитера – серотонин и допамин. Изследователите смятат, че ГАМК (измерена чрез протонна магнитно-резонансна спектроскопия) може да се използва като биологичен маркер при меланхолна депресия с психотични изяви (1, 3). (АК) Използвани източници: 1. Sanacora G, et al. Subtype – specific alterations of ?-aminobutyric acid and glutamate in patients with major depression. Abstract. Arch Gen Psychiatry 2004; 61: 705-713 http://archpsyc.ama-assn.org/cgi/content/abstract/61/7/705 2. Gaba levels may affect brain function in depression. Reuters Health Information 2004. www.medscape.com 3. Measurments of GABA levels before and after treatment for depression. Yale Depression Research Program 2004. http://info.med.yale.edu/psych/clinics/gabalevels.html За допълнителна информация: 1. Imaging technology helps diagnose depression. Ivanhoe Newswire 2004 www.ivanhoe.com 2. Aldridge S. Imaging technology can be used to diagnose depression. 2004 www.healthandage.com