Обещаващ метод за улавяне на циркулиращи туморни клетки01/09/2004
Нов метод за изолиране на туморните клетки в кръвта при пациенти с малигнени заболявания са разработили съвместно StemCell Technologies и Applied Imaging Corp., съобщиха през юли двете северноамерикански фирми във Ванкувър, Канада, уточнявайки, че ще използват в съвместната си дейност реагент технологията RosetteSep (RS) на StemCell (1). Изолирането и анализът на циркулиращите туморни клетки, свързвани често с метастази при карциномите, могат да имат клинично значение при определяне на прогнозата, терапевтичния отговор или подходящото мониториране при определени видове карциноми и да оценяват риска от рецидив на заболяването. Технологията RS позволява изолиране на чужди клетки в кръвта, включително и туморни и мултиплицирането им чрез центрофугиране. Така се създава колония от точно опредлени „търсени“ клетки, каквито са туморните, например. Фирма Applied Imaging е разработила метод за немагнитно клетъчно сепариране, при което могат да се изолират по-добре.туморните клетки от кръвта на пациента. Техниката RS на StemCell, патентована като ТАС (tetrameric antibody complex - тетрамерен антитяло комплекс), се използва за директно регистриране на туморните клетки в кръвта на пациента. При комбинирането със системата Ariol за многокомпонентен клетъчен анализ на Applied Imaging се постига подобрение при систематичната изолация и анализ на раковите клетки. Според StemCells, резултатите от изследванията в различни европейски онкологични центрове, където се използва комбинираният метод, са много окуражаващи. А Carl Hull, главен директор на Applied Imaging, заяви, че регистрирането на туморните клетки в кръвта се привръща във все по-значим тест, като се очаква успешното развитие на системите, възпроизвеждащи броя на туморните клетки, да замести използвания досега метод на екстракция на костно-мозъчни клетки. Технологията RS ще се прилага като съвместен метод на двете компании. Stem Cells ще снабдява Applied Imaging с продукти, подпомагащи регистрацията на туморни клетки. Новият метод води до по-добрата изолация и последващо регистриране на туморните клетки в кръвта. Според д-р Allen Eaves, президент на StemCells Technologies, успешното развитие на настоящия метод ще доведе до подобряване на качеството на живот на много хора, с ракови заболявания. Предклиничните изледвания в Европа показват успеха на комбинирания метод RosettSep/Ariol SL-50 за по добро разделяне на туморните от останалите клетки - новите технологии са по-точни и по-безболезнени за оценка на състоянието на пациентите. (ОИ) Използвани източници: 1. www.bcbiotech.ca 2. www.stemcell.com 3. www.aicorp.com