НОВИ СТАНДАРТИ ЗА ЕМБРИОНАЛЕН ТРАНСФЕР01/09/2004
Нови стандарти за броя ембриони при ембрионален трансфер (ЕТ) по време на in vitro фертилизация (IVF) прие през май American Society for Assisted Reproductive Technology - Американското дружество за репродуктивни технологии (1). Стандартите имат за цел да намалят риска от усложнения при асистирани репродуктивни технологии (ART) в резултат на многоплодна бременност (2). Въпреки че при многоплодна бременност след IVF може да се извърши редукция на ембрионите, това не намалява напълно риска от многоплодна бременност. Намалението на броя на ембрионите, дори и при успешна редукция, може да доведе до пълната им загуба и да има тежки психологически последствия за бременната (3). Освен това, много малко жени приемат редукцията на броя на ембрионите като нормална процедура. Стандартите имат за цел да определят оптималния брой ембриони за трансфер. Те не ограничават възможността за индивидуален подход в зависимост от възрастта на пациентката, качеството на ембрионите, възможностите за крио съхранение и прилагането на нови технологии. Тези стандарти могат да се модифицират, ако ЕТ се извършва в по-напреднал стадий на развитие (например бластоцист). При липсата на достатъчно натрупан опит и информация от индивидуалните програми, се препоръчват следните стандарти: При пациентки на възраст под 35 години не трябва да се трансферират повече от два ембриона, освен при извънредни случаи. При пациентки с изключително благоприятна прогноза, се препоръчва ЕТ на един ембрион. (Това са жени, които са за първи цикъл IVF, имат добри морфологични критерии на ембрионите и достатъчно количество качествени ембриони за крио съхранение. Пациентки с предишно успешно IVF също попадат в тази група). При пациентки на възраст 35-37 години с добра прогноза не трябва да се трансферират повече от два ембриона. При всички останали случаи не трябва да се трансферират повече от три ембриона. При пациетки на възраст 38-40 години не трябва да се трансферират повече от четири ембриона. При пациентки в тази възрастова група, които имат добра прогноза, не трябва да се трансферират повече от три ембриона. При пациентки на възраст над 40 години не трябва да се трансферират повече от пет ембриона. При пациентки с повече от два неуспешни IVF цикъла и при тези с неблагоприятна прогноза могат да се трансферират повече ембриони в зависимост от конкретния случай и след подробна консултация. При използването на донорни яйцеклетки, трябва да се има предвид възрастта на донора за определяне на оптималния брой ембриони за трансфер. (ИТ)Използвани източници: 1. Society for Assisted Reproductive Technology and American Society for Reproductive Medicine:Assisted reproductive technology in the US – 2000 results generated from the American Society for Reproductive Medicine and Society for Assisted Reproductive Technology Registry. Fertil Steril 2004; 81: 1207-1220 www.fertstert.org 2. Schieve L, Peterson H, Meikle S, Danel I, Burnett N, Wilcox L. An evaluation of the multiple-birth risk associated with in vitro fertilization in the United States. JAMA 1999; 282: 1832-1838 http://jama.ama-assn.org/ 3. Stone J, Eddleman K, Lynch L, Berkowitz R. A single center experience with 1000 consecutive cases of multifetal pregnancy reduction. Am J Obstet Gynecol 2002; 187: 1163-1167 www2.us.elsevierhealth.com