Нов тест за скрининг и ранна диагностика на езофагеалния карцином може да подобри чувствително прогнозата01/09/2004
Повишеното ниво на протеина Mcm5 (minichromosome maintenance 5) в стомашни аспирати е силен предиктор за рак на хранопровода, показват данните от изследване, публикувано през юли в British Journal of Cancer (1). Тестът за улавяне на езофагеални ракови клетки чрез откриване на повишена експресия на Mcm5 е надежден метод с висока специфичност и чувствителност (85% и за двете), смятат Williams и сътр. Новият тест може да бъде автоматизиран и пуснат в серийно производство през следващите пет години. Това ще позволи използването му за скрининг на големи групи хора. Повишените нива на протеините Мcm 2-7 са маркери за ранна епителиална карциногенеза. Те са ключови фактори за инициация на репликацията на ДНК. Mcm5 играе ключова роля в клетъчното делене. В нормалните клетки нивото му строго се регулира. При рак този контрол се нарушава и нивото на Мсм5 нараства значително при неконтролирано клетъчно делене. Повишаването на Mcm5 в урината е добър индикатор на ранните стадии на рак на пикочния мехур и на простата, съобщиха по-рано британските изследователи. Петгодишната преживяемост при рак на хранопровода във Великобритания в момента е около 8%. При ранно диагностициране, този показател може да достигне 80%. Тази страна е на трето място в Европейския съюз по честота на заболяването след Франция и Унгария. Планира се изследването на теста и клиничната му приложимост в мащабно проучване. Патентът на новия тест е на Cancer Research UK и в момента се търсят търговски партньори за развитието и производството му. „Карциномът на хранопровода има лоша прогноза най-вече поради късното му откриване - докато нямаме изпитан, точен и практичен тест за ранна диагностика, би било трудно да подобрим преживяемостта на пациентите“, коментира професор Robert Souhami, един от директорите на Cancer Research UK. Mcm5 тестът открива и двата типа езофагеален карцином – сквамозния и аденокарцинома, което го прави световно приложим. Различните географски райони имат различно разпределение на двата типа рак на хранопровода. Сквамозният карцином се развива предимно в горната и средна трета на хранопровода и има по-голяма честота в Азия (Япония, Китай). Аденокарциномът засяга предимно долната трета на хранопровода. Развитието му се свързва с езофагеалния рефлукс и езофагита на Барет. Среща се по-често в Европа и САЩ. В България ракът на хранопровода представлява 1-1.4% от всички злокачествени заболявания. (ГБ) Използвани източници: 1. Williams GH, Swinn R, Prevost AT, et al. Diagnosis of oesophageal cancer by detection of minichromosome maintenance 5 protein in gastric aspirates. British Journal of Cancer 2004, 91; 4: www.nature.com/cgi-taf/DynaPage.taf?file=/bjc/journal/vaop/ncurrent/abs/6602028a.html Допълнителна информация: www.admin.cam.ac.uk/news/dp/2000071701 www.pnas.org/cgi/content/full/95/25/14932 www.novus-biologicals.com/data_sheet.php/1702/RA/21