Мутации в гена за фибулин 5 бяха свързани с макулната дегенерация


md 01/09/2004

Вариации в аминокиселинната последователност в гена, кодиращ производството на екстрацелуларния протеин фибулин 5, бяха открити при малък брой пациенти с възрастово-свързана макулна дегенерация (age-related macular degeneration – AMD) при проучване на д-р Edwin Stone и сътр. от университета в Айова, САЩ, резултатите от което бяха публикувани през юли в New England Journal of Medicine (1). […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.