МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ И КАЛЦИЙ НАМАЛЯВАТ РИСКА ОТ РАК НА ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО01/09/2004
Консумацията на повече млечни продукти и приемът на калций намаляват вероятността за развитие на колоректален карцином, според резултатите от обединен анализ на 10 кохортни проучвания в пет различни държави, публикувани през юли в Journal of the National Cancer Institute от д-р Eunyoung Cho и съавт. от Harvard Medical School (1). Проучванията обхващат 534 536 души, от които 4 992 са развили колоректален карцином за периода на проследяване, който е бил от шест до 16 години. Информацията за диетичните навици на участниците е събирана чрез въпросници за индивидуалния прием на различни хранителни продукти. В сравнение с групата с по-нисък прием на мляко (по-малко от 70 g дневно), сравнителният риск от колоректален карцином за трите групи с по-висок прием (70-174, 175-249, над 250 g дневно) е бил съответно 0.94 (95% CI = 0.86 – 1.02), 0.88 (95% CI = 0.81 – 0.96) и 0.85 (95% CI = 0.78 – 0.94). По-високата консумацията на мляко е била свързана с намален риск от колоректален карцином, но тази обратна зависимост се отнася само за рак на дисталния колон и ректума. Оригиналната биологична хипотеза за ролята на калциевия прием при колоректалната карциногенеза бе представена преди две десетилетия от Newmark и съавт. Калциевите йони в лумена на дебелото черво неутрализират токсичните ефекти на свободните мастни и жлъчни киселини чрез формирането на неразтворими калциеви соли или сапуни, предположиха тези изследователи (2). Експерименти при животни показаха, че калцият би могъл да потисне развитието на рака на дебелото черво (3). Калцият в чревния лумен има туморопревантивен ефект, като се свързва директно с калций-чувствителни рецептори (CASR) в цитоплазмената мембрана. По този начин повишената екстрацелуларна концентрация на калций може да задейства сигнални пътища, които да нормализират растежа и матурация и да потискат пролиферацията на колоректалните епителни клетки, смятат авторите на по-нови проучвания на генно-нутриционни взаимодействия (4). Ролята на калциевия прием и на серумното ниво на витамин D за намаляване риска от колоректален карцином бе потвърдена от рандомизирано, многоцентрово, плацебо-контролирано клинично проучване, публикувано през 2003 година в Journal of the National Cancer Institute (5). „Резултатите от нашето проучване, както и резултатите от няколко други проучвания върху връзката на калциевия прием и колоректалния карцином, подкрепят хипотезата, че хранителният фактор калций намалява риска от колоректален карцином“, заяви д-р Cho пред Reuters Health. „Тъй като има данни от проучвания, които свързват повишения прием на калций с увеличен риск от рак на простатната жлеза, то е нужно да разберем по-добре пълния аспект на калциевото въздействие върху здравето на човека, преди да препоръчаме оптималния калциев прием за намаляване на риска от колоректален карцином“ (6).Повишеният прием на нискомаслени млечни продукти, калций и витамин D води до по-нисък риск от развитие на рак на гърдата при пременопаузални жени, според проучване, публикувано в Journal of the National Cancer Institute през 2002 година (7). (РК) Използвани източници: 1. Cho Е, Stephanie A. , еt al. Dairy foods, calcium, and colorectal cancer: A pooled analysis of 10 cohort studies. Journal of the National Cancer Institute (JNCI) 2004; 96 (13): 1015-1022 www.jncicancerspectrum.oupjournals.org 2. Newmark HL, Wargovich MJ, Bruce WR. Colon cancer and dietary fat, phosphate, and calcium: a hypothesis. J Natl Cancer Inst 1984, 72:1323-5 3 Wargovich MJ, Lynch PM, Levin B. Modulating effects of calcium in animal models of colon carcinogenesis and short-term studies in subjects at increased risk for colon cancer. Am J Clin Nutr 1991, 54 (1 Suppl): 202S–205S www.ajcn.org 4. Lamprecht SA, Lipkin M. Chemoprevention of colon cancer by calcium, vitamin D and folate: molecular mechanisms. Nat Rev Cancer 2003, 3:601–14 www.nature.com/nrc/ 5. Grau M, Baron J, et al. Vitamin D, calcium supplementation, and colorectal adenomas: results of a randomized trial. JNCI 2003, 95; 23: 1765-1771 6. Reuters Health 2004, June 16 www.reutershealth.com 7. Myung-Hee Shin, et al. Intake of dairy products, calcium, and vitamin D and risk of breast cancer. JNCI 2002, 94: 1301-1310