Локалните НСПВС са ефективни при остеоартрит само през първите две седмици01/09/2004
Локалните НСПВС (НеСтероидни ПротивоВъзпалителни Средства), които се прилагат за лечение на остеоартрит (ОА), имат ефект само през първите две седмици. Няма доказателства, че след втората седмица действието им превъзхожда плацебо, според мета-анализа на 13 проучвания, публикуван в British Medical Journal през август (1, 2). Д-р W. Zhang и сътр. от University of Nottingham във Великобритания са анализирали резултатите от 13 рандомизирани контролирани проучвания (RCTs) с участието на общо 1983 пациенти с доказан ОА. Целта им е била да се сравни ефикасността (честотата на клиничните отговори и честотата на страничните ефекти) на локалните НСПВС спрямо плацебо или спрямо перорални НСПВС за период от четири седмици. Локалните НСПВС са по-ефективни за облекчаване на болката при ОА в сравнение с прилагането на плацебо само през първата и втората седмица от лечението (ефикасност съответно 0.41 и 0.40), но не се различават от плацебо през третатата и четвъртата седмица. Подобни резултати се отчитат и за показателите скованост на ставите, клинично повлияване на ставния синдром и обем на движенията. В сравнение с пероралните НСПВС, локалните форми имат по-слаб обезболяващ ефект през първата седмица от лечението при пет пъти по-голяма честота на страничните ефекти, като зачервяване, сърбеж, парене на мястото на апликацията (повишена честота на страничните ефекти 5.29 пъти). „Повечето от RCTs за лечение на ОА са с кратка продължителност (под четири седмици) … Няма доказателства, че след две седмици локалните НСПВС са по-ефективни от плацебо... Липсват данни от клинични проучвания в подкрепа на дългосрочното използване на локални НСПВС при остеоратрит“, заяви изследователският екип. НСПВС се използват широко за облекчаване на болката при заболявания на опорно-двигателния апарат. Те водят до сериозни странични ефекти, предимно в гастроинтестиналния тракт – улцерозни лезии, хеморагии. Рискът за развитие на подобни усложнения е четири пъти по-висок спрямо хората, които не използват НСПВС. Локалният път на приложение вероятно редуцира компликациите от страна на храносмилателната система чрез ограничаване на системните токсични въздействия. „Нашият мета-анализ е предизвикателство за валидните в момента указания в Европа и САЩ, според които локалните НСПВС са ефективен метод на лечение на ОА на колянната става. Необходимо е ревизиране на препоръките, които подкрепят тяхното приложение при ОА“, пишат в заключение авторите (1). ОА е най-разпространеното заболяване, засягащо ставите. Рискът за инвалидизация при увреждане на коленните стави е съпоставим с този, който се наблюдава при сърдечни заболявания (3). Според препоръките на European League Against Rheumatism - EULAR (Европейска Лига срещу Ревматизма), медикамент на първи избор в лечението на ОА е paracetamol (acetaminophen) поради неговата безопасност. Aко след прилагането му болковият синдром се повлиява, paracetamol трябва да бъде предпочитаният аналгетик за дълготрайна терапия (4). Парацетамол се използва като аналгетик и антипиретик повече от 120 години. Той има тесен терапевтичен спектър, но при дневни дози от 3-4 g, не се наблюдавани сериозни странични ефекти. Неговата ефикасност, безопасност и ниска цена го правят лидер сред обезболяващите медикаменти на световния фармацевтичен пазар. Облекчава ли парацетамол болката при остеоартрит? Парацетамолът е ефективен обезболяващ медикамент при лечение на ОА, според резултатите от мета-анализа на десет RCTs, публикувани през март в Annals of Rheumatic Diseases (5). Ekипът на д-р Zhang използва данните от 10 рандомизирани проучвания, в които са участвали 1713 пациенти с ОА на колянната става (шест проучвания), на тазобедрената и/или колянната става (три проучвания) и засягане на няколко стави едновременно (едно проучване). Целта на изследователите е била да се оцени наличните доказателства за ефективността на paracetamol при лечението на ОА. Анализът на резултатите показва, че парацетамол статистически значимо в сравнение с плацебо облекчава болката при ОА на големите стави (ефикасност 0.21). Ефикасността на НСПВС се оценява на 0.20 - сходна с тази, която се отчита при парацетамол. За разлика от парацетамол, НСПВС не само намаляват интензивността на болката, но повлияват и ставната скованост и увеличават обема на движение. Клиничният отговор към НСПВС е по-добър в сравнение с този към парацетамол (съотношение на честотите 1.24). Броят на пациентите, които ги предпочитат е близо два и половина пъти по-голям от тези, които приемат само парацетамол. Парацетамол е с много добра поносимост при липса на сериозни странични ефекти при дневни дози от 3-4 g. Употребата на НСПВС е свързана с по-висок риск за развитие на гастроинтестинални усложнения (съотношение на честотите 1.35). „Парацетамол води до значимо облекчаване на болката при ОА. Въпреки че е по-малко ефективен от НСПВС, той е по-безопасен. От съображения за безвредност, парацетатол трябва да бъде медикамент на първи избор за лечение на остеоартрит, като НСПВС да се запазват за пациенти, които не отговарят на лечението“, пише в заключение изследователският екип (5). (КД) Използвани източници: 1. Lin J, Zhang W. Efficacy of topical non-steroidal anti-inflammatory drugs in the treatment of osteoarthritis: meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ 2004 August 7, 329: 324 www.bmj.bmjjournals.com 2. www.medscape.com 3. Guccione AA, Felson DT, Anderson JJ, Anthony JM, Zhang Y, Wilson PW, et al. The effects of specific medical conditions on the functional limitations of elders in the Framingham study. Am J Public Health 1994; 84:351–8 www.ajph.org 4. Jordan K, Arden N, Doherty M, Bannworth B, Bijlsma JWJ, Dieppe P, et al. EULAR Recommendations 2003: an evidence based approach to the management of knee osteoarthritis. Annals of the Rheumatic Diseases 2003; 62:1145–55 http://ard.bmjjournals.com 5. Zhang W, et al. Does paracetamol (acetaminophen) reduce the pain of osteoarthritis?: а meta-analysis of randomised controlled trials. Ann Rheum Dis 2004, 63: 901-907 http://ard.bmjjournals.com