Липосукцията не подобрява метаболитните нарушения, свързани със затлъстяването01/09/2004
Липосукцията не подобрява съществено метаболитните проблеми и не трябва да се прилага като самостоятелно лечение при затлъстяване, показа проучване, публикувано през юни в New England Journal of Medicine (1). Не са установени клинично релевантни промени след липосукция по отношение на инсулиновата чувствителност на мускулите, черния дроб и мастната тъкан; плазмените концентрации на C-реактивен протеин, интерлевкин-6, тумор-некротизиращ фактор-алфа и адипонектин; както и по отношение на останалите рискови фактори за исхемична болест на сърцето (ИБС), включително кръвно налягане, нива на кръвната глюкоза, инсулина и концентрация на липидите. В камерното проучване, 15 жени с наднормено тегло са изследвани за инсулинова чувствителност на черния дроб, скелетните мускули и мастната тъкан, както и за нива на медиатори на възпалението („адипоцитокини“) и други рискови фактори за ИБС, преди и 10-12 седмици след липосукция в областта на корема. Осем от жените са били с нормален глюкозен толеранс, а седем с диабет тип 2. Чрез липосукция са били отстранени 44% от абдоминалната подкожна мастна тъкан при жените с нормален глюкозен толеранс, което е довело до загуба на 9.1±3.7 кг мастна тъкан (18%±3%; р=0.002). При пациентките с диабет, мастната тъкан е намалена с 28% - 10.5±3.3 кг (19%±2%; р=0.01). В уводна статия към същия брой на списанието, д-р David E. Kelly от Медицинския център на Университета в Питсбърг (САЩ) предполага, че липсата на ефект от липосукциите върху метаболитните параметри може да е свързана с термодинамичните принципи и/или да се дължи на разлики между подкожната и висцералната мастна тъкан. В същото време той отбелязва значително увеличение на приложението на хирургични методи за отстраняване на мастна тъкан и загуба на тегло. (ИТ) * Метаболитният синдром е състояние, което се определя като наличие на три или повече сърдечносъдови рискови фактори като повишена абдоминална мастна тъкан (измерена чрез обиколка на талията), дислипидемия (увеличени нива на триглицериди и намален HDL-холестерол), артериална хипертония и нарушена глюкоза на гладно. Използван източник: 1. Klein S, Fontana L, et al. Absence of an effect of liposuction on insulin action and risk factors for coronary heart disease. N Engl J Med 2004; 350:2542-2544, 2549-2557 www.nejm.org