Лапароскопската парциална нефректомия има предимства при отстраняването на тумори01/09/2004
Парциалната нефректомия чрез лапароскопия има две основни предимства пред отворените хирургични техники – позволява ефективно отстраняване на тумора при по-малка кръвозагуба и дава възможност за по-добро реконструиране на бъбрека, смята д-р Inderbir Gill от Cleveland Urological Institute в САЩ (табл. 1). Според д-р Gill и неговите колеги (1, 2) този минимално инвазивен метод за нефрон-пестяща хирургия е приложим при повечето случаи със солитарен бъбречен тумор с размер под седем сантиметра, независимо от неговата локализация. При постеро-медиални и апикални тумори лапароскопската ексцизия е най-трудна. В диагностичния план предоперативно се извършва 3-D CT (компютърна томография), която дава точна информация за анатомията на тумора, кръвоносните съдове и взаимотношенията между тях. Отворената хирургична техника включва: мобилизиране на бъбрека, ексцизия на периренална мастна тъкан за хистологичен анализ, лапароскопска ултрасонография, оценка на хилусната циркулация, парциална резекция до здрава тъкан (след предварително уточняване на границите на тумора), възстановяване на пиелокаликсната система при необходимост, адекватна хемостаза. Екипът на д-р Gill е създал замразяваща техника. Хипотермията на туморната формация улеснява манипулацията при лапароскопския метод. Известно е, че не се прилага биполарна коагулация, поради несигурния ефект върху хемостазата. Процедурата включва предоперативна уретрална катетеризация, интракавитарна ултрасонография, временно клампиране на реналната артерия и вена (Satinsky), криотомия и ексцизия на тумора. Използват се две модификации - с и без хилусен контрол. Във втория случай, както и при прилагането на радиочестотна аблация, се съкращава значително периодът на исхемия и възстановявянето след това. От общо 140 извършени лапароскопски манипулации, само при една се е наложило да се премине към отворена интервенция. „Отворената парциална нефректомия е приет стандарт за нефрон-пестяща хирургия. Парциалната нефректомия чрез лапароскопия е модерна и развиваща се техника, която според нашите данни е равностойно ефективна възможност за ексцизия на бъбречните тумори“, смята д-р Gill. В центровете с опит, броят на парциалните нефректомии, извършвани лапароскопски, ще се увеличава, прогнозира американският специалист. Според него, необходимо е да се усъвършенства и ускори техника за постигането на лапароскопска ренална хипотермия. (РР) Използвани източници: 1. Steinberg A, Gill IS, et al. Laparoscopic versus open partial nephrectomy for renal tumors. Cleveland Clinic Foundation, Cleveland, USA www.clevelandclinic.org/urology/news/kidney/volume10c.htm 2. Kaouk JH, Gill IS, et al. Laparoscopic partial nephrectomy: a new horizon. Curr Opin Urol 2003, 13; 3: 215-219 www.ncbi.nlm.nih.gov