Източна Европа и Централна Азия01/09/2004
Епидемията от СПИН се разпространява най-бързо в Източна Европа и Централна Азия и то най-вече в бившите съветски републики. Най-често заразяването става при интравенозни манипулации, като 80% от засегнатите са на възраст под 30 години. С изключение на изолираните епидемии в Полша (сред интравенозните наркомани) и Румъния (вътреболнична инфекция на деца), през първата половина на деветдесетте години, никоя страна не отчиташе голям или бързо нарастващ брой инфекции. Положението се промени коренно през 1995 с бума на СПИН в Украйна и Беларус. Русия продължава да е една от най-засегнатите страни в региона, като от 1998 броят на ново регистрираните серопозитивни се удвоява всяка година. С 250 000 HIV позитивни Украйна продължава да е една от най-засегнатите страни в Европа. Макар че 75% от случаите се дължат на интравенозна употреба на наркотици, наблюдава се и постоянно увеличаване на броя на заразените по полов път. ООН отбелязва, че България, Чехия, Унгария и Словения, където има добре разработени национални програми по HIV/СПИН, са все още страни с ниско разпространение на заболяването. България В момента разпространението на HIV/СПИН в България е все още сравнително ограничено. Данните за периода 1990-2000 обаче, очертават тенденция за бързо нарастване на броя на новооткритите случаи (виж графиката) (3): България е първата страна в Източна Европа и Централна Азия, която въвежда системата за втора генерация епидемиологично наблюдение на ХИВ/СПИН. Националната система за постоянен биологичен и поведенчески надзор включва: създаване на едно централно звено към Националния център по заразни и паразитни болести и пет регионални звена към ХЕИ в София, Пловдив, Бургас, Варна и Плевен обучение на кадри за извършване на втора генерация епидемиологичен надзор на ХИВ/СПИН. снабдяване със съвременна техника и диагностични тестове на НЦЗПБ и ХЕИ. система за външен качествен контрол и сертифициране на лабораториите, които ще провеждат изследванията за ХИВ, хепатит В, хепатит С и сифилис. изграждане на ефективна връзка между НЦЗПБ, ХЕИ, кабинети за безплатно и анонимно консултиране и изследване на СПИН и неправителствени организации, които работят на територията на София, Пловдив, Бургас, Варна и Плевен От август 2004 г. със средства на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария ще започне оборудването на Националната потвърдителна лаборатория по ХИВ към НЦЗПБ и лабораториите на ХЕИ в Бургас, Варна, Пловдив, Плевен и София с компютри и апаратура за скринингови изследвания за ХИВ, хепатит В и С и сифилис. Ще бъдат доставени и диагностикуми за безплатни изследвания за ХИВ, хепатит В, хепатит С и сифилис сред най-уязвимите групи в петте регионални центъра (4). Ваксина против СПИН – повече въпроси, отколкото отговори Вероятно единствения начин да бъде контролирана пандемията на СПИН, е създаването на евтина и ефективна ваксина, която да може да се прилага с успех в бедните и развиващите се страни. Основните проблеми пред създаването на такава ваксина са биологията и патогенезата на HIV-инфекцията (5): може ли да се създадат неутрализиращи антитела, които да реагират с HIV дали индуцираните от такава ваксина Т-цитотоксични клетки ще могат да контролират достатъчно ефективно репликацията на HIV до каква степен тази ваксина ще е ефективна срещу генетично разнообразните форми на HIV Отговорът на тези въпроси ще определи как и кога ще бъде възможно създаването на ваксина срещу СПИН. (ИТ) Използвани източници: 1. UNAIDS 2004 Report on the global AIDS epidemic www.unaids.org 2. WHO World Health Report 2004 – changing history www.who.int 3. Национален комитет по профилактика на СПИН и полово предавани болести www.ncaids.government.bg 4. Министерство на здравеопазването www.mh.government.bg 5. Garber D, Silvestri G, Feinberg M. Prospects for an AIDS vaccine: three big questions, no easy answers http://infection.thelancet.com/journal