Флексибилна трансгастрална перитонеоскопия – нов метод на миниинвазивна хирургия01/09/2004
Нов, експериментален метод за миниинвазивна хирургия без кожни разрези вероятно ще даде нови възможности за диагностични и терапевтични интервенции в перитонеалната кухина. Методът се нарича Флексибилна трансгастрална перитонеоскопия (FTP) и представлява перорален, ендоскопски, трансгастрален достъп до коремната кухина. Резултатите от изследването му бяха публикувани през юли в списание Gastrointestinal Endoscopy (1). „Тази техника е по-малко инвазивна от лапароскопията и може да промени съществено някои хирургични техники“ – заяви д-р Kalloo, едни от авторите на проучването. Изследването, извършено върху опитни животни в Университета John Hopkins в Балтимор, САЩ, представлява въвеждане на ендоскоп в стомаха. След това се прави малка пункционна инцизия в стената на стомаха и надлежащия перитонеум, която се разширява чрез балонна дилатация или сфинктеротом. Това улеснява преминаването на ендоскопа и необходимите инструменти в перитонеалната кухина. В края на интервенцията, отворът в стената на стомаха се затваря с клипсове. За опитите е използвана стандартна ендоскопска апаратура. При един от случаите е взета успешно чернодробна биопсия. Авторите се надяват в скоро време да изработят и специални инструменти за FTP, което да даде възможност за прилагането на метода при хора като алтернатива на лапаротомията и лапароскопията. По този начин става възможно извършването на оперативни интервенции върху червата, черния дроб, панкреаса, жлъчния мехур и матката. „Мукозата на стомаха се възстановява по-бързо от кожата, което ще доведе и до по-бързо възстановяване на пациента“ – смята доктор Kalloo. (ИТ) Използван източнк: 1. Kalloo A, Singh V, Jagannath S, Niiyama H, Hill S, Vaughn C, Magee C, Kantsevoy S. Flexible transgastric peritoneoscopy: a novel approach to diagnostic and therapeutic interventions in the peritoneal cavity. Gastrointest Endosc 2004; 60:114-117 www2.us.elselvierhealth.com