Естрогени причиняват хормонален ринит01/09/2004
Повишените серумни концентрации на естрогени при бременност могат да са причина за назална конгестия, бе потвърдено в проучване на Carl Philpott и сътр. от University Hospitals of Leicester NHS Trust в Leicester, Великобритания, публикувано в Clinical Otolaryngology and Allied Sciences през август (1). Промени в носната лигавица под влияние на естрогени са установени и при жени по време на менструалния цикъл. Д-р Philpott и колеги са регистрирали назална конгестия в периовулаторната фаза на цикъла, което съответства на повишаването на серумните естрогени по време на овулация на нормалния менструален цикъл (2). В проучването са били включени 18 жени в първи триместър на бременността, които са проследени до послеродовия период. От използваните методи на изследване статистическа значимост (p</= 0.05) са достигнали предната риноскопия, предната риноманометрия, мукоцилиарен клирънс и въпросник за отбелязване на симптомите. Получените резултати са показали тенденция за намаляваща назална проходимост в съответствие с покачването на серумните нива на женските полови хормони с гестационната възраст. В проучване, публикувано в Archives of Otolaryngology - Head and Neck Surgery, д-р Ellegard и сътр. от Molndal Hospital в Гьотеборг, Швеция изследват зависимостта между ринит при бременност и серумните нива на естрадиол, прогестерон, плацентарен растежен хормон и инсулиноподобен растежен фактор I. При диагностицираните с хормонален ринит жени значително повишени са били само стойностите на плацентарния растежен хормон, който може да участва в патогенезата на този ринит, смятат Ellegard и сътр. (3, 4). Д-р Haeggstrom и сътр. от Karolinska Institute в Стокхолм, Швеция са провели провокационни тестове на носната лигавица с разтвор на хистамин при десет здрави фертилни жени и са установили хиперреактивност на носната лигавица по време на овулация, когато е регистриран и пик в серумните нива на естрогените. Това не е било наблюдавано по време на менструалната или лутеалната фаза на цикъла (5). (АК) Използвани източници: 1. Philpott CM, et al. Nasal physiological changes during pregnancy. Clin Otolaryngol. 2004 Aug, 29; 4: 343-51 www.blackwellpublishing.com и www.ncbi.nlm.nih.gov 2. Philpott CM, et al. The effect of the steroid sex hormones on the nasal airway during the normal menstrual cycle. Clin Otolaryngol. 2004 Apr, 29; 2: 138-42 www.blackwell-synergy.com 3. Ellegard E., et al. Nasal congestion during pregnancy. Clin Otolaryngol. 1999 Aug; 24, 4: 307-11 4. Ellegard E., et al. Serum level of placental growth hormone is raised in pregnancy rhinitis. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 1998 Apr, 124; 4: 439-43. http://archotol.ama-assn.org 5. Haeggstrom A., et al. Nasal mucosal swelling and reactivity during a menstrual cycle. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec. 2000 Jan-Feb, 62; 1: 39-42. http://content.karger.com