Еректилната дисфункция – нов маркер за латентна коронарна болест при мъжете с диабет01/09/2004
Еректилната дисфункция (EД) е нов маркер за асимптомна миокардна исхемия при пациенти с диабет тип 2, съобщиха през юли д-р Carmine Gazzaruso и съавтори от Maugeri Foundation Hospital, Италия в списанието на Американската сърдечна асоциация Circulation (1). Честотата на латентната коронарна болест е осем пъти по-висока сред мъжете с диабет тип 2 (Д2) и еректилни нарушения в сравнение с контролните случаи без ЕД, показват резултатите от проведеното проучване. В това сравнително изследване са участвали 133 мъже с Д2 с давност седем години, но без установени до момента хронични усложнения. Групата е скринирана за латентна коронарна болест чрез ангиография. За контролна група са подбрани 127 диабетици без прояви на миокардна исхемия след тест с обременяване (стресови електрокардиография и ехокардиография) и 48-часов ЕКГ запис. Всичките участници са скринирани за ЕД чрез въпросник (Международен индекс за еректилна функция – IIEF-5). При пациентите с потвърдена ангиографски тиха коронарна болест е регистрирана значимо по-висока честота на ЕД - 33.8 % спрямо 4.7% сред случаите без установена миокардна исхемия. Множественият логистичен регресионен анализ е показал, че ЕД достоверно корелира с тихата коронарна болест, отклоненията в липидния профил, тютюнопушенето и микроалбуминурията, но от тези известни рискови фактори, ЕД се е оказала най-сигурен предиктор за латентна миокардна исхемия. „Нашето проучване е първото, което показа силна и независима връзка между ЕД и тихата коронарна болест при пациенти с привидно неусложнен Д2“, заключиха авторите на проучването. Според тях, ЕД може да служи като потенциален маркер за откриване на пациентите с диабет, които трябва да бъдат скринирани за латентна миокардна исхемия. Високата честота на ЕД при мъжете с диабет и тиха коронарна болест показва нужда от провеждането на тест с обременяване (стресова ЕКГ) преди започването на лечение на ЕД за изключване на безсимптомна исхемия, по-специално при пациентите с допълнителни сърдечносъдови рискови фактори като пушачи, случаи с артериална хипертония и/или с липидни отклонения, препоръчаха италианските изследователи. Според проучване на Heart Institute Foundation от Минеаполис (САЩ), патологичният процес в коронарните артерии, водещ до коронарна атеросклероза, се развива по сходен механизъм с този в съдовете на пениса и то почти едновременно. Добрият гликемичен контрол при мъжете с диабет може да съхрани ерекцията, както и сърдечния контрактилитет. Възможната връзка между ЕД и асимптомната (тихата) миокардна исхемия може да се дължи на неврологични увреждания, но точният механизъм на тази асоциация се нуждае от бъдещи изследвания. „Интактният кръвен поток е необходим за реализиране както на ерекцията, така и на коронарното пълнене“, смята д-р Alan J. Garber от Baylor College of Medicine. Доказаната ЕД, особено в млада възраст, е подозрителна за тихо сърдечносъдово заболяване и/или за недиагностициран Д2. Еректилни нарушения могат да се срещат и при други заболявания, свързани с увреждания на кръвоносните съдове (например системен еритематозен лупус). Хроничните усложнения при диабет се дължат на директното увреждане на стените на малките кръвоносни съдове. Прицелните органи са сърце, бъбреци, ретина и мозък. Основеният патогенетичен механизъм е неензимното гликозилиране на колагеновата мрежа. Това прави съдовата стена по-малко чувствителна на нервна стимулация. Фактите: Мъжете с диабет развиват ЕД два до пет пъти по-често от недиабетиците Нарушенията в ерекцията могат да бъдат ранен симптом на диабет 50-60% от мъжката диабетна популация страда от ЕД след 50-годишна възраст. (РР) Използвани източници: 1. Gazzaruso C, Giordaneti S, et al. Relationship between erectile dysfunction and silent myocardial ischemia in apparently uncomplicated type 2 diabetic patients. Circulation 2004, 110: 22-26 http://circ.ahajournals.org 2.www.erectile-disfunction-impotence.org 3.www.erectile-disfunction-impotence.org 4. www.diabetes.org/DiabetesReviews 5. http://my.webmd.com/content/Article/89/100205.htm