ДОЗИ ASPIRIN ПОДОБРЯВАТ РЕЗУЛТАТИТЕ ПРИ IN VITRO ФЕРТИЛИЗАЦИЯ


md 01/09/2004

Ниските дози Aspirin подобряват резултатите при in vitro фертилизация (IVF), показаха резултати от рандомизирано, проспективно проучване, публикувано в юнския брой на Fertility&Sterility (1). „Повишената честота на раждане при групата с Aspirin е значимо по-висока“ – заявяват авторите на проучването. При 1380 IVF цикъла, 1022 пациентки са били разделени в две групи, като едната група е […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.