ДОЗИ ASPIRIN ПОДОБРЯВАТ РЕЗУЛТАТИТЕ ПРИ IN VITRO ФЕРТИЛИЗАЦИЯ01/09/2004
Ниските дози Aspirin подобряват резултатите при in vitro фертилизация (IVF), показаха резултати от рандомизирано, проспективно проучване, публикувано в юнския брой на Fertility&Sterility (1). „Повишената честота на раждане при групата с Aspirin е значимо по-висока“ – заявяват авторите на проучването. При 1380 IVF цикъла, 1022 пациентки са били разделени в две групи, като едната група е получавала Aspirin 75 мг/ден от деня на ембрионалния трансфер (ET) до получаването на положителен тест за бременност. Резултатите са отчетени като брой раждания към общ брой ЕТ. Двете групи са били с еднакви клинични характеристики, с изключение на средния брой на „върнатите“ ембриони – 2.1 в групата с Aspirin срещу 2.0 в групата без Aspirin. Процентът раждания при групата с Aspirin е бил 27.2% срещу 23.2% в групата без Aspirin. Клинично честотата на забременяване е увеличена с 4%, което е статистически значима разлика. Недостатък на изследването е невъзможността на тези резултати да се сравнят с резултати от други проучвания, при които Aspirin е използван в комбинация с друг медикамент. „Поради вазодилатативния и антиагрегантния ефект, Aspirin се прилага с различни показания по време на бременността, най-често в комбинация с Heparin. Въпреки че повечето резултати при лечението на антифосфолипиден сидром при IVF са положителни, все още са необходими допълнителни изследвания, които да посочат точния момент за прилагане на Aspirin при IVF“, заяви д-р Waldenstrom, един от авторите на проучването. Ниските дози Aspirin подобряват скоростта на кръвотока в матката и яйчниците, както и честотата на имплантация и бременност при пациентки с IVF (2). Поради това, Aspirin често се прилага при пациентки с автоимунни отклонения, които подлежат на IVF, в комбинация с други медикаменти. При пациентки с антинуклеарни антитела с или без наличието на антифосфолипидни антитела, прилагането на Prednisolon 10 мг/ден и Aspirin 81 мг/ден е повишило значително честотата на имплантация и бременност (3). Според д-р Георги Стаменов, секретар на Българската Асоциация по Стерилитет и Репродуктивно здраве, идеята за прилагане на Aspirin след трансфера не е нова и има своите аргументи. Резултатите са обнадеждаващи, но действително приложението на медикамента трябва да се доказва в още сериозни проучвания. В репродуктивната медицина често има „бум“ от терапии, опитващи се да подобрят имплантацията и успеваемостта на процедурата. „Ние можем да прилагаме само онези методи, които категорично са показали не само своята полза, но и безвредност върху по–нататък развиващата се бременност. Бъдещето е в новите проучвания и Aspirin ще може да докаже себе си“ - заяви д-р Стаменов. (ИТ) Използвани източници: 1. Waldenstrom U, Hellberg D, Nilsson S. Low-dose Aspirin in short regiment as standart treatment in in vitro fertilization: a randomized, prospective study. Fertil Steril 2004; 81: 1560-1564 www.fertstert.org 2. Rubinstein M, Marazzi A, Polak de Fried E. Low-dose Aspirin treatment improves ovarian responsiveness, uterine and ovarian blood flow velocity, implantation, and pregnancy rates in patients undergoing in vitro fertilization: a prospective, randomized, double-blind placebo-controlled assay. Fertil Steril 1999; 71: 825-829 www.fertstert.org 3. Hasegawa I, Yamanoto Y, Suzuki M, Murakawa H, Kurabayashi T, Takakuwa K, Tanaka K. Prednisolone plus low-dose Aspirin improves the implantation rate in women with autoimmune conditions who are undergoing in vitro fertilization Fertil Steril 2004; 80: 376-383 www.fertstert.org