Добавени медикаменти към лекарствения регистър на Изпълнителната агенция по лекарствата през май01/09/2004
Cernevit (Ascorbic acid, Cholecalciferol, Cyanocobalamin) Baxter AG powd. inj./inf. х 1; х 10; х 20 По лекарско предписание Разрешени индикации: Cernevit е показан при пациенти на парентерално хранене, при които е необходимо да се добавят витамини. Подходящ е за приложение при възрастни и деца над 11 години. Dicain: (Tetracaine) СОФАРМА АД drops 5 mg/ml – 10 ml По лекарско предписание Разрешени индикации: Dicain се прилага за получаване на повърхностна анестезия в офталмологията. Metalyse (Tenecteplase) Boehringer Ingelheim International GmbH powd. inj. 6 000 IU + solv. 6 ml (prefilled syringe) powd. inj. 8 000 IU + solv. 8 ml (prefilled syringe) powd. inj. 10 000 IU + solv. 10 ml (prefilled syringe) По лекарско предписание Разрешени индикации: Metalyse е показан за тромболитично лечение на подозиран инфаркт на миокарда с персистираща ST елевация или скорошен ляв бедрен блок (свързан с клиника на остър инфаркт на миокарда), в рамките на 6 часа от появата на симптомите на остър инфаркт на миокарда. Omacor (Omega-3-triglycerides) Pronova Bicare a.s. caps. 1 000 mg х 28; х 100 По лекарско предписание Разрешени индикации: - след инфаркт на миокарда: допълнително лечение към вторичната профилактика след инфаркт на миокарда, в допълнение към другата стандартна терапия (напр. статини, антитромботични лекарства, бета-блокери, АСЕ-инхибитори). - хипертриглицеридемия: ендогенна хипертриглицеридемия като допълнение към диета, когато само диетата не е достатъчна, за да се получи ефект – тип IV в монотерапия; тип IIb/III в комбинация със статини, когато контрола на триглицеридите е недостатъчен. Strepfen (Flurbiprofen) Boots Healthcare International loz. 8.75 mg х 2; х 4; х 6; х 8; х 10; х 12; х 16 Без лекарско предписание Разрешени индикации: За симптоматично облекчаване при зачервено и болезнено-възпалено гърло.