Dexrazoxane редуцира антрациклиновата кардиотоксичност при деца с остра лимфобластна левкоза


md 01/09/2004

Dexrazoxane редуцира doxorubicin-свързаната кардиотоксичност при деца, лекувани за остра лимфобластна левкоза (ОЛЛ), показват резултатите от мултицентрово рандомизирано, контролирано проучване, публикувани в юлския брой на New England Journal of Medicine (1). „Химиотерапията с doxorubicin е много ефективна при деца с ОЛЛ, но в същото време сериозно уврежда кардиомиоцитите като улеснява формирането на токсични свободни радикали в […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.