Децата с наднормено тегло са високо рискови за железен дефицит01/09/2004
При децата и младежите с наднормено тегло съществува два пъти по-голям риск от железен недоимък, според проучване, публикувано в юлския брой на списание Pediatrics (1). В проучването са включени данни за 9698 деца, на възраст между две и 16 години от проведенето в САЩ проучване „Проследяване на хранителните навици и здравното състояние на населението“ (National Health and Nutrition Examination Survey III). Количеството желязо в организма се оценява въз основа на следните лабораторни показатели: кислородна сатурация, свободни еритроцит-протопорфиринови нива и серумен феритин. При отклонения в два от тези три маркера се приема, че децата страдат от железен недоимък. Оценката на тегловния статус се осъществява чрез специфични, напаснати по възраст и пол, BMI (Body Mass Index) персентили (p). BMI95 р се приема за наднормено тегло. В проучването 13.7% от децата са рискови за наднормено тегло, а 10.2% са с наднормено тегло. Връзката между наднорменото тегло и железния дефицит е установена с помощта на логистична регресия, при отчитане на възраст, пол, етническа принадлежност, материално положение и образование на родителите. Резултатите показват, че железният недоимък е най-значителен във възрастовата група 12–16 години (4.7%), последвана от групата на децата между две и пет години (2.3%). Същевременно процентът на деца с железен дефицит е още по-голям сред страдащите от наднормено тегло - съответно 9.1% при 12-16 годишните и 6.2% сред 2-5-годишните. Превалирането на железния недоимък нараства с нарастването на BMI от нормално към наднормено тегло, като това важи особено за тинейджърите, коментира д-р Karen Nead от Yale University, ръководител на проучването. Мултивариантен регресионен анализ обобщава данните от изследването - децата, рискови по отношение на наднормено тегло и тези с наднормено тегло, са два пъти по-уязвими за наличие на железен дефицит. „Широкото разпространение на проблема затлъстяване е достигнало размерите на епидемия и е една от приоритетните здравни грижи в Съединените щати „, заявява д-р Nead и добавя, че вече няколко малки научни изследвания са установили вероятна връзка между затлъстяването и недоимъка на желязо в организма (2). Публикуваното през март 2003 година в International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders проучване на Pinhas-Hamiel и сътр. установява, че железният дефицит е по-чест сред децата с наднормено тегло и затлъстяване, като повечето от тях имат и желязо дефицитна анемия – съответно 35% и 58.3%, в сравнение с групата деца с нормално тегло - 6.7% (3). Недостигът на желязо в подрастващия организъм, освен с развитие на желязо дефицитна анемия, може да се прояви и с ограничен физически капацитет, нарушение на когнитивните способности, проблеми в поведението и повишен риск от преждевременно раждане и недоносеност сред младите жени по време на бременността. Причините за железен дефицит сред децата с неднормено тегло са: недостатъчният двигателен режим, ограниченият прием на желязо-съдържащи храни в резултат на чести диети и не на последно място - относителният недостиг на желязо спрямо увеличената телесна маса. Счита се, че генетичната предразположеност може да има допълнително значение. Големият брой деца със затлъстяване и тежките последствия на железния дефицит сред подрастващите налагат модифициране на настоящите скринингови програми. Те трябва да обхванат наред с децата между 9-12 месеца, високо-рисковите кърмачета, менструиращите момичета и децата с увеличен BMI. (ММ) Използвани източници: 1. Nead KG, Halterman JS, et al. Overweight children and adolescents: A risk group for iron deficiency. Pediatrics 2004 July, 114:104-108 www.pediatrics.org 2. Oski FA. Iron deficiency in infancy and childhood. New England Journal of Medicine 1993, 329:190-193 www.nejm.org 3. Pinhas-Hamiel O, Newfield RS, et al. Greater prevalence of iron deficiency in overweight and obese children and adolescents. Int J Obes Relat Metab Disord 2003 Mar; 27;3:416-8 www.amedeo.com/medicine/obe/intjomd.htm 4. www.medscape.com/viewarticle/482825 5. www.dental.am/site_tools 6. www.jhbmc.jhu.edu/healthcarenews04/04070902.html 7. www.IASO.org