CLONIDINE НАМАЛЯВА ПЕРИОПЕРАТИВНАТА МИОКАРДНА ИСХЕМИЯ


md 01/09/2004

Алфа2-агонистът clonidine намалява значително честота на периопeрaтивната миокардна исхемия и постоперативната смъртност при пациенти с риск за исхемична болест на сърцето, подложени на некардиална хирургия, показват данните от проспективно, рандомизирано, двойно-сляпо проучване на д-р Arthur Wallace и сътр. от University of California в Сан Франциско, публикувано в августовския брой на Anesthesiology (1, 2). В изследването […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.