Болки в областта на глезена насочват към специфична фрактура при възрастните01/09/2004
При оплаквания от спонтанни болки в областта на глезена при възрастни пациенти с остеопороза трябва да се търсят микрофрактури в тялото на os calcaneus, според ортопедични хирурзи от Takikawa General Hospital в Хокайдо, Япония (1, 2). Липсата на значима предшестваща травма на ходилото предполага в диференциалната диагноза да се търсят микрофрактури в тялото на калканеуса като причина за появата на болка в глезена при възрастни хора, обобщават д-р Kazuo Ito и сътр. Те описват два случая при възрастни пациентки с болки в латералната част на задното ходило. Физикалният преглед е установил болезненост суперлатерално от калканеуса. Рентгенографиите са били нормални два месеца след появата на болковата симптоматика. Предполагаемата диагноза е била потвърдена с радионуклидно костно изследване и ядрен магнитен резонанс (ЯМР). След отбременяване на натиска върху ходилото в продължение на осем седмици, болката е отзвучала напълно. Фрактурите на ходилото са типични остеопоротични счупвания, докато фрактурите на глезена възникват при по-млади жени с относително висок индекс на телесна маса, заключиха авторите на многоцентровото проучване Study of Osteoporotic Fractures (3). Данните от това епидемиологично изследване показаха, че счупванията на петата метатарзална кост са най-чести от фрактурите на ходилото (56.9%), а от счупванията на глезена най-срещана е единичната фрактура на фибулата (57.6%). Случаите с фрактура на фибулата по-често имат и анамнеза за падане, причинило травмата. При жените с фрактури на ходилото е установена по-ниска костна минерална плътност в дисталната част на радиуса и в калканеуса в сравнение с контролите (жени на същата възраст без фрактури на ходилото). При жените с остеопоротични фрактури на ходилото са намерени още по-ниска физическа активност, по-чести предишни счупвания след 50-годишна възраст и по-редовна употреба на дълго- или краткодействащи бензодиазипини. (РР) Използвани източници: 1. Ito K, et al. Insufficiency fracture of the body of the calcaneus in eldery patients with osteoporosis – a report of two cases. Clinical Orthopaedics and Related Research 2004, 422:190-194 www.corronline.com 2. Spontaneous pain in ankle region may indicate particular fracture in elderly www.merckmedicus.com 3. Hasselman CT, et al. Foot and ankle fractures in elderly white women: Incidence and risk factors. Journal of Bone and Joint Surgery 2003, 85: 820-824 www.ejbjs.org