Arava бе одобрен да се използва при активен псориатричен артрит01/09/2004
Имуномодулаторът leflunomide (Arava на фирма Aventis: www.aventis.com) е получил разрешение от Европейската комисия да се прилага за лечение на активен псориатричен артрит (ПсА) при възрастни пациенти, съобщи през юни неговият производител (1). Arava е първия „модифициращ заболяването антиревматоиден медикамент“, който е одобрен в страните от ЕС да се назначава с това ново показание. Решението на Европейския регулаторен орган е базирано на резултатите от пилотното проучване TOPAS, показали, че прилаган като монотерапия, leflunomide е високо ефективен за намаляване на ставните и кожните симптоми и за подобряване на качеството на живот на пациентите с ПсА. „Avara е главно терапевтично решение при активен псориатричен артрит поради добрата поносимост, лесната перорална доставка и икономическата си ефективност“, коментира на 23 юни Gilles Brisson, директор на Aventis Europe в Страсбург, Франция. (ДЯ) Използван източник: 1. www.medicalnewstoday.com