Антидепресанти може да индуцират суицидно поведение при децата01/09/2004
Антидепресанти от групата на селективните инхибитори на обратното залавяне на серотонина (selective serotonin reuptake inhibitors - SSRIs) вероятно увеличават склонността към опити за самоубийство при деца и юноши, според анализ, публикуван през юли в British Medical Journal (BMJ) (1). Употребата на селективни инхибитори на обратното залавяне на серотонина при деца и юноши е спорна. Резултатите от педиатрични проучвания сочат, че SSRIs са свързани с повишен риск от суицидно поведение и повечето от тези препарати изглеждат неефективни в сравнение с плацебо при депресивно разстройство в детско-юношеска възраст. Настоящите опасения за безопасността на SSRIs идват от клинични наблюдения с много кратка продължителност (8-12 седмици), за да могат да проследят дългосрочния риск-полза профил и са проведени сред детско-юношески популации, сред които рискът от самоубийство е нисък. Публикуваната обобщена информация за странични ефекти на различни антидепресанти от класа на SSRIs върху суицидното поведение на лекуваните с тях деца и юноши с депресия показва 1.66 пъти повишена вероятност от самоубийствени мисли и поведение в сравнение с плацебо (2). Обзор на данните от клинични проучвания на SSRIs, прилагани за лечение на депресия при деца, установи, че публикуваните резултати представят по-благоприятен риск-полза профил в сравнение с непубликуваните данни от проучвания, спонсорирани от фармацевтичната индустрия (3). Авторите анализират връзката между увеличената употреба на антидепресанти и наблюдавания общ спад на суицидните опити. Липсват неопровержими доказателства, че нарасналата употреба на антидепресанти е намалила честота на суицидиумите. Балансът между риска и ползата от употребата на SSRIs е неясен и може да варира в зависимост от индивидуалната склонност съм самоубийство. Британският Committee on Safety of Medicines препоръча SSRIs като paroxetine и venlafaxinе да не се използват при деца и юноши под 18 години с депресивно разстройство поради неблагоприятния баланс между ползите и рисковете. Проучванията сред детско-юношеска популации (6-17 години) не доказват, че те са ефективни при депресия в тази възрастова група и съобщават за увеличена честота на странични увреждащи ефекти като суицидни мисли, самонараняване и враждебност в сравнение с плацебо, се казва в документите (4, 5). Българската изпълнителна агенция по лекарствата също предупреди за рисковете от употребата на двата антидепресанта paroxetine (Seroxat) и venlafaxinе (Efectin и Efectin ER) при деца. Продуктите, съдържащи paroxetine и venlafaxinе, не са разрешени за употреба при пациенти под 18-годишна възраст, независимо от индикациите, поясни агенцията (6). Безопасността на препаратите за лечение на депресията е критично важна. Небходими са допълнителни проучвания с достатъчна продължителност, за да се определят дългосрочните ползи от терапията с антидепресанти и възможните рискове. Агенция Reuters съобщи в края на август, че се очаква американската FDA да поиска промени в лекарствените инструкции на антидепресантите, посочващи връзка между тяхната употреба и евентуални суицидни тенденции при младежи. Очакванията са, че това ще е препоръката на експертния съвет към FDA, който ще заседава на 13 и 14 септември (след влизане на броя ни за печат). SSRIs, регистрирани по ATC (Anatomical Therapeutic Chemical classification system for drugs) от Световната здравна организация (7), са: zimeldine, fluoxetine, citalopram, paroxetine, sertraline, alaproclate, fluvoxamine, etoperidone и escitalopram. Търговски продукти на тяхна база са Celexa, Prozac, Luvox, Paxil/ Seroxat, Zoloft, Efectin, Efectin ER и други. (ГБ) Използвани източници 1.Gunnell D, Ashby D. Antidepressants and suicide: what is the balance of benefit and harm. BMJ 2004; 329:34-38 http://bmj.bmjjournals.com 2. Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency. Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) in children and alolescents including a summary of available safety and efficacy data http://medicines.mhra.gov.uk 3. Whittington CJ, Kendall T, et al. Selective serotonin reuptake inhibitors in childhood depression: systematic review of published versus unpublished data. Lancet 2004, 363: 1341-1345 www.thelancet.com 4. Duff G. Safety of Seroxat (paroxetine) in children and adolescents under 18 years - contraindications in the treatment of depressive illness www.mca.gov.uk/ourwork/monitorsafequalmed/safetymessages/seroxat18.pdf 5. Duff G. Safety of venlafaxine in children and adolescents under 18 years in the treatment of depressive illness. Committee on Safety of Medicine www.mca.gov.uk/ourwork/monitorsafequalmed/safetymessages/efexor0903.pdf 6. Употреба на paroxetine и venlafaxine при деца; Нежелани лекарствени реакции, бр.2/2003; Изпълнителна агенция по лекарствата www.bda.bg/web_bul/bulletins/bulletin_nlr/Nejelani_2_03.pdf 7. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology www.whocc.no/atcddd/