За списание МД

МД НЮЗ издава четири специализирани списания – МD за новостите във всички области на медицината, Доктор D за клинично значимата информация в областта на диабетологията, Кардио D за обобщение на важната информация в областта на кардиологията и Клуб D за хората с диабет, техните семейства и лекари.

МД отразява новостите във всички области на медицината. Публикува се от 2004 година, има от 3000 до 4000 тираж и 2000 платени абоната.

МД излиза шест пъти в годината:

Брой 1 – февруари

Брой 2 – април

Брой 3 – юни

Брой 4 – август

Брой 5 – октомври

Брой 6 – декември

Разпространява се и по време на медицински конгреси, конференции и други специализирани събития за лекари и здравни професионалисти. Проучване на читателската аудитория показа, че всеки брой се чете средно от 3.5 души. Shelf life на МД е между 9 и 12 месеца!

MД е дайджест на новостите в медицината, базиран на публикации в над 200 списания от цял свят, които се наблюдават редовно от редакционния екип. Статиите са с насоченост към клиничната практика. Специално внимание се отделя на лекарствената информация от регулаторните органи в ЕС, САЩ и България (EME, FDA и ИАЛ), както и на резултати от научни проучвания.

Консултантският съвет е от 27 водещи хабилитирани специалисти във всички области на медицината.

МД предлага на читателите си богата библиография, с уеб адресите на източниците, използвани в статиите, което дава възможност за бързото намиране на допълнителна информация по темата.

Информационни източници Редакционен екип

425,639 total views, 12 views today