За списание МД

Агенция Протос издава четири специализирани списания – МD за новостите във всички области на медицината, Доктор D за клинично значимата информация в областта на диабетологията, Кардио D за обобщение на важната информация в областта на кардиологията и Клуб D за хората с диабет, техните семейства и лекари.

МД отразява новостите във всички области на медицината. Публикува се от 2004г, има 6000 до 7000 тираж и 2500 платени абоната.

МД излиза шест пъти в годината:

Брой 1 – февруари

Брой 2 – април

Брой 3 – май

Брой 4 – септември

Брой 5 – октомври

Брой 6 – декември

Разпространява се и по време на медицински конгреси, конференции и други специализирани събития за лекари и здравни професионалисти. Проучване на читателската аудитория показа, че всеки брой се чете средно от 3.5 души. Shelf life на МД е между 9 и 12 месеца!

MД е дайджест на новостите в медицината, базиран на публикации в над 200 списания от цял свят, които се наблюдават редовно от редакционния екип. Статиите са с насоченост към клиничната практика. Специално внимание се отделя на лекарствената информация от регулаторните органи в ЕС, САЩ и България (EME, FDA и ИАЛ), както и на резултати от научни проучвания.

Редакционният екип включва девет лекари. Консултантският съвет е от 20 водещи хабилитирани специалисти във всички области на медицината.

МД предлага на читателите си богата библиография, с уеб адресите на източниците, използвани в статиите, което дава възможност за бързото намиране на допълнителна информация по темата.

Информационни източници Редакционен екип

419,595 total views, 8 views today