Новости за rivaroxaban от 2021 година


kd 01/12/2021

Rivaroxaban, представител на директните орални антикоагуланти (ДОАК), е утвърден медикамент за профилактика на инсулт и системна емболия при пациенти с неклапно предсърдно мъждене (ПМ). През 2021 години се натрупаха нови доказателства, които показаха допълнителни ползи от терапията с rivaroxaban при диабетната популация с ПМ (редукция на съдовата смъртност), данни за ефективност и безопасност на монотерапията […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.