Липидомодифицираща терапия при пациенти с висок и много висок риск – нови практически указания


kd 01/12/2021

Европейското дружество по атеросклероза (EAS) публикува практически указания за комбинирана терапия при повишени нива на холестерола в липопротеините с ниска плътност (LDL-C) и/или на триглицеридите (TG) при пациенти с висок и много висок риск (1). Комбинираната терапия със статин/ezetimibe е първи избор за лечение на повишения LDL-C, и трябва да се прилага при пациенти с […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.