Кардио-ренална протекция с антидиабетни медикаменти отвъд глюкозопонижаващия им ефект


kd 01/12/2021

В основата на лечението на пациентите със захарен диабет тип 2 (ЗДТ2) и хронично бъбречно заболяване (ХБЗ) – диабетно или с друг произход, е оптимизирането на контрола на повишеното артериално налягане (АН) и на нивата на кръвната глюкоза, както и терапия със статини и инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим/ангиотензин рецепторни блокери (ACEi/ARB) с цел да се […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.