Дългосрочни ефекти на тройната фиксирана комбинация perindopril/indapamide/amlodipine върху левокамерната хипертрофия при амбулаторни пациенти с хипертония


kd 01/12/2021

При артериалната хипертония (АХ), левокамерната хипертрофия (ЛКХ) е компенсаторен механизъм, който представлява първоначална адаптация към увеличения стрес върху камерната стена. ЛКХ е началото на развитие на изявено клинично заболяване. Доказана е силната връзка между наличието на ЛКХ при първоначалния преглед и риска за сърдечносъдови събития в бъдеще. Честотата на ЛКХ в общата популация по електрокардиографски […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.