Предимства от добавянето на perindopril към предходна терапия с бета-блокер при пациенти със съдово заболяване


kd 01/06/2021

Базираният на инхибитора на ангиотензин конвертиращия ензим (ACEi) perindopril режим, прилаган на фона на терапия с бета-блокер (ВВ), има благоприятно кардиопротективно действие, което е най-изразено при пациентите със сърдечносъдово заболяване (ССЗ) и артериална хипертония (АХ), показа комбиниран анализ на резултатите от трите клинични проучвания ADVANCE, EUROPA и PROGRESS (1). Вероятно, двата медикамента имат адитивно действие, […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.