Ползите от тройна фиксирана комбинация в лечението на артериална хипертония


kd 01/06/2021

Артериалната хипертония (АХ) e един от най-значимите и разпространени рискови фактори за заболеваемост и смъртност в световен мащаб. Въпреки широкото разпространение на ефективни антихипертензивни медикаменти, повечето пациенти с АХ не са адекватно контролирани, а в повечето държави поне половината от пациентите не постигат препоръчваните от стандартите стойности на систолно и диастолно артериално налягане (АН). Клиничните […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.