Новите позиции на ARNI при сърдечна недостатъчност според Канадското кардиологично дружество


kd 01/06/2021

Ролята на ангиотензин-рецепторните неприлизинови инхибитори (ARNI) за лечение на пациенти със сърдечна недостатъчност (СН) с понижена фракция на изтласкване (ФИ) на лява камера (ЛК) (HFrEF) се разширява. Това включва иницииране на ARNI като медикаменти на първа линия, ранно болнично стартиране на терапия с ARNI, както и употребата на ARNI като de novo терапия при HFrEF. […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.