COVID-19 и кардиометаболитен синдром


kd 01/06/2021

Коронавирусната болест (coronavirus disease 2019 – COVID-19) предизвика не само пандемия, но бе свързана с неочаквани сърдечносъдови проблеми и необходимост от подобрение на кардиометаболитното здраве. В този контекст, важна роля играят четири основни кардиометаболитни фактора: висцерално затлъстяване (повишена адипозност в коремната област); дисгликемия; дислипидемия и артериална хипертония, които са добре известни рискови фактори за коронарна […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.