Clopidogrel e с предимства пред ASA като монотерапия след стентиране


kd 01/06/2021

При пациенти след имплантация на стентове с лекарствено покритие (DES), които са завършили първите 6-18 месеца двойна антитромбоцитна терапия (DAT), дългосрочната монотерапията с clopidogrel намалява сигнификантно риска за композитния показател, включващ обща смъртност, нефатален миокарден инфаркт (МИ), инсулт, необходимост от рехоспитализация в резултат на остър коронарен синдром (ОКС) и кървене по BARC* тип >/=3, в […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.