Новостите по отношение на ARNI в осъвременената версия на насоките за поведение при сърдечна недостатъчност на Американския кардиологичен колеж


kd 01/04/2021

Ролята на ангиотензин-рецепторните неприлизинови инхибитори (ARNI) за лечение на пациенти със сърдечна недостатъчност (СН) с понижена фракция на изтластване (ФИ) на лява камера (ЛК) (HFrEF) се разширява. Това включва употребата на ARNI като de novo терапия при HFrEF, доказателства за бързо подобряване на състоянието на болните (симптоми, физическо функциониране и качество на живот) и данни […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.