Неинвазивна образна диагностика на транстиретинова амилоидна кардиомиопатия


kd 01/04/2021

Транстиретиновата амилоидна кардиомиопатия (АТТ-КМП) често остава неразпозната или се диагностицира късно, което не позволява използването на пълния потенциал на достъпната терапия. Възможностите за използване на неинвазивните образни методи за потвърждаване на АТТ-КМП към настоящия момент са изключително големи и позволят ранна диагностика (и съответно навременна терапия) на заболяването. Към тези методи спадат трансторакалната ехокардиография (ЕхоКГ), […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.