COVID-19 – уникално протромботично състояние


kd 01/04/2021

При коронавирусното заболяване-19 (COVID-19) възниква уникално протромботично състояние, обусловено от различни механизми, сред които повишени нива на антифосфолипидни тела. Фосфодиестеразният инхибитор dipyridamole би могъл да се използва за тромбопрофилактика (1). През последните месеци се натрупаха все повече данни, че нарушеният коагулационен статус корелира с тежестта на COVID-19 (2, 3). Наличието нa високи концентрации на D-димер […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.