Монотерапия с тикагрелор за по-малко кървене при болни с хронично бъбречно увреждане


kd 01/12/2020

Самостоятелното приложение на ticagrelor при болни с хронично бъбречно заболяване (ХБЗ) е свързано с по-малък риск за кървене, в сравнение с ticagrelor плюс acetylsalicylic acid (ASA) – двойна антиагрегантна терапия (ДААТ), при сравнима честота на тромботични инциденти, според нов поданализ на проучването TWILIGHT*, представен на последния конгрес на Европейското кардиологично дружество (ESC) (1). В TWILIGHT* […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.