Предимства на rosuvastatin и ползи от интензифицираната терапия


kd 01/09/2020

Терапията със статин ефективно намалява честотата на значимите нежелани сърдечносъдови събития (МАСЕ) установиха редица проучвания за първична и вторична превенция, като ползите за пациенти след остър коронарен синдром (ОКС) са особено изявени. При високо-интензивната терапия степента на повлияване на показателите на липидния профил е по-изразена в сравнение с терапията с по-ниски дози статини и съответно […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.