Монотерапия с ticagrelor рано след остър коронарен синдром


kd 01/09/2020

При пациентите с остър коронарен синдром (ОКС) и проведена перкутанна коронарна интервенция (PCI) с медикамент-излъчващ стент (DES), монотерапията с ticagrelor след тримесечна двойна антиагрегантна терапия (ДААТ) редуцира комбинираната крайна цел от значимо кървене и сърдечносъдови инциденти до края на първата година в сравнение с ticagrelor-базираната 12-месечна ДААТ. Това показаха резултатите от проучването TICO*, публикувано в […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.