Карцином-асоциирана тромбоза и антикоагулация


kd 01/09/2020

При пациентите с онкологични заболявания често се налага приложение на антикоагулантна терапия, поради развитието на карцином-асоциирана тромбоза (КАТ). Не всички антикоагуланти имат доказана ефективност и безопасност в тази група. Rivaroxaban се препоръчва от съвременните ръководства, тъй като е доказал своите предимства в редица проучвания, както и в реалната клинична практика. Въведение Венозната тромбемболия (ВТЕ) представлява […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.