Как правилно да оценим сърдечната дисфункция, свързана с онко-терапията?


kd 01/09/2020

Съвременните ехокардиографски техники могат да предскажат развитието на неблагоприятно левокамерно ремоделиране при пациенти с известни сърдечносъдови заболявания, на лечение с кардиотоксични медикаменти. Прецизната оценка на миокардната функция подобрява дефинирането на клиничната стратегия с оглед оптимизиране на кардиопротекцията и минимизиране на прекъсванията на онкологичната терапия. Въведение Преживяемостта на хората със злокачествени заболявания се подобрява значително в […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.