Специфичните ефекти на ARB и ACEi могат да са свързани с различно протичане на коронавирусната инфекция


kd 01/06/2020

Проучване от американската Cleveland Clinic не показа зависимост между антагонисти на системата ренин ангиотензин алдостерон (РААС) и риска за инфектиране с коронавируса SARS-CoV-2, но демонстрира по-ниска честота на усложнения сред болните с COVID-19, лекувани с ангиотензин рецепторните блокери (ARB), като това се отдавава на различия в ефекта върху РААС на ARB и инхибиторите на ангиотензин […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.