Комбинацията perindorpil+amlodipine+indapamide – висока ефективност на основата на синергизъм и повишен комплайънс


kd 01/06/2020

Артериалната хипертония (АХ) е заболяване, което засяга много голяма част от популацията. Навременното диагностициране и адекватния контрол на повишеното артериално налягане (АН) са ключови за предпазването от поява на усложнения, свързани с АХ. Патофизиология и фактори, свързани с появата на АХ – начини за повлияване Появата на АХ е свързана с редица фактори, сред които […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.