Еzetimibe и rosuvastatin в комбинация за постигане на прицелните нива на холестерола


kd 01/06/2020

Последните препоръки за поведение при дислипидемия поставиха много по-ниски прицелни нива за холестерола в липопротеините с ниска плътност (LDL-C), при пациентите с много висок, висок и умерен сърдечносъдов риск (1). Новите таргети на лечението са: LDL-C <1.4 mmol/l и редукция над 50% от изходните стойности за пациентите с много висок риск. При болните с висок […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.