Да погледнем и от другата страна: как пациентите възприемат антикоагулантната терапия за превенция на инсулт?


kd 01/06/2020

Удовлетвореността на пациентите и тяхното удобство се увеличават, когато дългогодишната терапия с антагонист на витамин К (ВКА) се замени с директен орален антикоагулант (ДОАК) – dabigatran (Pradaxa, Boehringer Ingelheim). Балансът е в полза на dabigatran и тогава, когато успоредно се инициират ДОАК и ВКА. Данните са от проучването RE-SONANCE*, в което участва и България (1). […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.