Стрес ехокардиография при аортна стеноза


kd 01/03/2020

При пациенти с асимптомна високостепенна аортна стеноза провеждането на стрес ехокардиография с физическо натоварване може да разкрие развитието на симптоми, което налага обсъждане на аортно клапно протезиране. Основните показатели на риска са изразено (>18-20 mmHg) повишение на средния градиент, влошаване на левокамерната систолна функция, липсата на контрактилен резерв и развитието на пулмонална хипертония (систолно налягане […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.