Хиперурикемия при остър коронарен синдром – важно е да я потърсим и лекуваме


kd 01/03/2020

В група пациенти, хоспитализирани по повод на остър коронарен синдром (ОКС), повече от половината болни имаха съпътстваща хиперурикемия (ХУ). В хода на проследяването от един месец тенденцията беше този рисков фактор да се задълбочава, с повишение на стойностите на пикочната киселина (ПК) при липса на адекватна терапия. Лечението с ксантин-оксидазния инхибитор allopurinol доведе до дозо-зависимо […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.