COVID-19 и сърдечносъдови заболявания


kd 01/03/2020

Разпространението на новия коронавирус SARS-CoV-2 (първоначално име 2019-nCoV), причинител на заболяването СOVID-19, е най-актуалната здравна тема, през последните три месеца (първи потвърден случай на 10 декември в Ухан, Китай, който постави началото на трансмисията от човек на човек – на 31 декември болните са вече десетки).

На 11 март Световната Здравна Организация (СЗО) обяви пандемия, с епицентър Ухан. Макар и първоначално обявена за инфекция с нисък здравен риск, SARS-CoV-2 се доказва като особено заразен и се разпространява все по-бързо, на практика в целия свят, като към момента доказано заболелите са почти 120 000, а близо 5000 са починали (>4% смъртност, >8% при възрастните).

Неизвестен е броят на хората, които са заразени и не развиват или имат лека симптоматика. Най-засегнатите държави са Китай, Италия, Иран и Южна Корея и въпреки превантивните мерки, броят на заразените нараства. Прави впечатление, че в Италия процентът на починалите е по-висок в сравнение с първоначалните огнища на инфекцията в Китай. Това вероятно може да се обясни с по-големия дял на хора в напреднала възраст на Апенинския полуостров.

American College of Cardiology (ACC) публикува клинични препоръки, свързани с СOVID-19, за здравните специалисти, ангажирани със сърдечносъдовите заболявания (1). На първо място се подчертава необходимостта от мерки за лична защита: често миене на ръце, дезинфекциране на повърхности, включително на апаратура, стетоскопи, мобилни телефони, персонални компютри; използване на предпазни средства като ръкавици и маски, но най-вече стриктна дисциплина в спазване на противоепидемичните мерки.

Заболеваемост и смъртност

При повече от 80% от заболелите инфекцията протича леко с умерена симптоматика и те се възстановяват без необходимост от специализирана медицинска грижа. С възрастта смъртността се покачва, като достига 8% сред пациентите на възраст 70-79 и 14.8% при тези над 80 години.

Според последните публикации 25-50% от хората, развили COVID-19, са имали подлежащо хронично заболяване. Смъртността при тях надвишава средната и, според данни от Китай, е съответно: 5.6% при съпътстващо онкологично заболяване, 6% при хипертониците, 6.3% при тези с хронично обструктивна белодробна болест, 7.3% за диабетиците и е най-висока – до 10.5% при страдащите от сърдечносъдово заболяване, най-вече сърдечна недостатъчност или коронарна болест.

COVID-19 с остри сърдечносъдови усложнения

Честотата на сърдечните усложнения при СOVID-19 вероятно са сходни с тези при SARS*, MERS* и сезонния грип. Според публикувани данни в Китай, сред 137 хоспитализирани с доказана инфекция 16.7% са развили аритмия, а 7.2% са имали миокардно увреждане, в допълнение към другите усложнения на COVID-19. Има съобщения за болни от COVID-19 с усложнения като: остро настъпила сърдечна недостатъчност (СН) и миокарден инфаркт (МИ), миокардит и сърдечен арест.

С увеличаването на броя на болните ще бъдат засегнати все повече хора със сърдечна патология. Това налага, от една страна, кардиолозите да са бдителни по отношение на потенциални симптоми на COVID-19 при хора със сърдечносъдови оплаквания, а от друга – те трябва да са в готовност да съдействат на специалистите от други направления при решаване на сърдечносъдовите усложнения сред заболелите.

Тежкото протичане на COVID-19 в някои случаи води до сериозно белодробно засягане (пневмония) и тежка хипоксемия и хиперкапния. За някои от тези случаи апаратната белодробна вентилация може да не е достатъчна за осигуряване на адекватна оксигенация и може да се приложи екстракорпорална мембранна оксигенация – ECMO: вено-венозна (за осигуряване на кръвно-газовия обмен – КГО) или вено-артериална (възможност за подобряване на КГО и механична сърдечна поддръжка при миокардна слабост).

Случаите с COVID-19 със сърдечносъдови симптоми трябва да бъдат надлежно изолирани от останалите пациенти, включително и в амбулаторни условия. При болните с прояви на СН, аритмия, промени в електрокардиограмата и кардиомегалия е необходимо да се проведе ехокардиография и допълнителна диагностика.

Съвети за предпазване от заразяване със SARS-CoV-2

Всички хора със сърдечносъдово заболяване следва да бъдат посъветвани от своя кардиолог да предприемат максимално стриктни предпазни мерки в съответствие с официалните препоръки. Уместно е ваксинирането с антипневмокова ваксина, поради високия риск за вторична бактериална инфекция, а също и с противогрипни ваксини.

В районите с масово разпространение на инфекцията със SARS-CoV-2 e уместно да се обмислят възможности за дистанционни консултации на сърдечно болните и диагностика с методите на телемедицината. Отделните болници и институции следва спешно да разработят протоколи за дистанционни консултации и диагностика с оглед намаляване на риска сред хронично болните.

Важно е да се знае, че клиниката при остри сърдечносъдови състояния като МИ може да е замъглена от симптомите на COVID-19 и обратното, при спешни пациенти с водещо сърдечно оплакване е необходимо да се изключи инфекция със SARS-CoV-2 – да се търси насочено фебрилитет или субфебрилитет, кашлица или диспнея, рентгенографски данни за вирусна пневмония и данни за контакт със заразени или за пътуване през последните две седмици до държави с установена висока заболеваемост.

Необходимо е при заразените с развита симптоматика насочено да се третира подлежащото сърдечно заболяване. Обичайно препоръчваните при вирусни инфекции вливания на разтвори трябва да се прилагат с голямо внимание при хора с прояви на СН.

За всяка здравна институция е ключово разработването на адекватни протоколи за превенция и изолация на заболелите, но най-вече, стриктното им спазване. Особено внимание трябва да се обърне на спешните звена, включително на ангиографски лаборатории и операционни, приемащи по спешност.

*SARS – Severe Acute Respiratory Syndrome

MERS – Middle East Respiratory Syndrome

Използван източник:

1. COVID-19 clinical guidance for the cardiovascular care team. American College of Cardiology, March 2020 www.acc.org//~/media/Non-Clinical/Files-PDFs-Excel-MS-Word-etc/2020/02/S20028-ACC-Clinical-Bulletin-Coronavirus.pdf

Novo Nordisk