Ангиотензин-неприлизинова инхибиция при сърдечна недостатъчност в целия спектър на фракция на изтласкване на лява камера


kd 01/03/2020

Терапевтичните ефекти на sacubitril/valsartan, в сравнение със самостоятелната инхибиция на ренин-ангиотензиновата система (РАС), се разпростират от болните с най-ниска до тези със само леко понижена фракция на изтластване (ФИ) на лява камера (ЛК), като при жените ползите от медикамента се наблюдават дори и при по-високи стойности на ФИ в сравнение с мъжете. Това показа мащабен […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.