Роля на sacubitril/valsartan за левокамерното ремоделиране


kd 01/12/2019

Sacubitril/valsartan (Entresto(r), Novartis) подобрява прогнозата при пациенти със сърдечна недостатъчност (СН) с редуцирана фракция на изтласкване (ФИ) на лява камера (ЛК) (СНрФИ). Скорошни данни показаха, че положителните ефекти на медикамента могат да се дължат на постигане на обратно ремоделиране на ЛК в тази популация. Утвърждаване на Entresto(r) (sacubitril/valsartan) за лечение на сърдечна недостатъчност Ангиотензин рецепторният […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.