Rivaroxaban – висока ефективност и безопасност за лечение/профилактика на венозна тромбоза при рискови за рецидив болни и при пациенти с нарушена бъбречна функция


kd 01/12/2019

Директният инхибитор на фактор Ха rivaroxaban (Xarelto*, Bayer) от края на 2011 година е одобрен в ЕС за лечение на дълбока венозна тромбоза (ДВТ) и превенция на рекурентна ДВТ и белодробна емболия (БЕ), възникнала в резултат на остра ДВТ при възрастни хора (1). Тази индикация се основава на резултатите от изследователската програма EINSTEIN* (EINSTEIN – […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.