При кои болни със сърдечна недостатъчност, с интермедиерна и запазена функция на лява камера, има полза от бета блокер?


kd 01/12/2019

Бета блокерите (ВВ) се утвърдиха като неизменна част от терапевтичната схема в лечението на сърдечната недостатъчност (СН). Те, приложени заедно с инхибиторите на системата ренин-ангиотензин-алдостерон (РААС), при болни със СН и редуцирана левокамерна (ЛК) функция, значимо подобряват прогнозата (1). Това е потвърдено от голям брой рандомизирани клинични проучвания, които доказват ползите при намалена фракция на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.